KARATE… ONBENULLIGE AGRESSIE?​

Of is karate tóch meer dan dat?

Afscheid nemen valt vaak zwaar en gaat veelal gepaard met emoties. En als men niet bij iedere bushalte spontaan volschiet, waarom zal men die emoties dan onderdrukken?
Ook agressie is een emotie die geuit moet kunnen worden, omdat het anders onherroepelijk tot onoverkomelijke frustraties leidt. En als karate de mogelijkheid biedt om op een gecontroleerde manier die frustraties kwijt te raken en tevens beheersing, discipline en respect aanleert, wat is daar dan mis aan?
Daarnaast is een lidmaatschap bij een karateschool (of vereniging) zowel lichamelijk als financieel veel gezonder dan een volledige behandeling bij een psychiater. De buitenstaander komt voor de sensatie zoals het gevecht en het stukslaan van stenen en planken. Maar karate is veel meer dan dat: het is als een diamant met vele facetten! Het intens bezig zijn met jezelf en anderen om grensverleggend te presteren, de tevredenheid over de behaalde resultaten, de smaak van de overwinning, het zoeken naar en aangaan van nieuwe uitdagingen. Wat karate zo bijzonder maakt, is de directe confrontatie met de meest primaire angst van de mens: de emotionele uiting ‘agressie’ en het daarmee vaak gepaard gaande geweld. Door voortdurend hiermee bezig te zijn leert men ermee om te gaan en erboven te staan, zodat deze angst niet onderdrukt maar uiteindelijk overwonnen wordt.
Omdat men zichzelf gedurende dit proces zowel emotioneel als lichamelijk ontdekt, bouwt men steeds meer beheersing op en verdwijnt uiteindelijk de eigen agressie, waarna de weg open staat op om te komen tot een evenwichtige balans tussen lichaam en geest. Het proces activeert tevens de zintuigen en versnelt het reactievermogen, waardoor men veel alerter wordt, bewuster van de eigen omgeving en het concentratievermogen toeneemt. Ook krijgt men op den duur een correcte lichaamshouding wat een betere gezondheid en een grotere vitaliteit tot gevolg heeft. En als onverhoopt de nood aan de man komt, kan men zich nog behoorlijk verdedigen ook.
Het streven naar de ideale balans tussen lichaam en geest kan individueel tot op zeer hoge leeftijd, op verschillende manieren en in iedere omgeving beoefend worden en maakt dat karate eigenlijk niet alleen een sport, maar ook een levenswijze is.

Top