DOJO-ETIQUETTE

   • Karatedo-Zendokan “DOJO” te Almere is de naam van de trainingszaal waar wij, karateka’s in stilte en concentratie de Kyokushinkai karatestijl beoefenen.
   • Bij het binnenkomen en verlaten van de DOJO (lesruimte), wordt altijd gegroet met “Osh”. Deze karate-uitroep, uitgesproken als “Uss” of “Oesh”, doelt op respect voor elkaar volgens de Japanse “do-normen”.
   • De karateka’s hebben altijd een vriendschappelijke en fatsoenlijke houding tegenover elkaar. Allen hebben hier maar één ideaal, een goede karateka worden!
   • Het bestuur heeft het recht om leden met een wanordelijk gedrag, of bij aanhoudende ongedisciplineerdheid, deelname aan het onderricht te verbieden en voorts de toegang tot de DOJO te ontzeggen. Restitutie van contributie is dan uitgesloten.
   • Tijdens de training wordt de grootst mogelijke concentratie verwacht en vereist.
   • Zodra men de DOJO betreedt, vervallen alle opvattingen over religie, politiek, stand of afkomst.
   • Een hoger gegradueerde zal tegenover een lager gegradueerde nooit machtsvertoon laten blijken. Men benadert en behandelt elkaar altijd met respect.
   • Tijdens trainingen/lessen wordt de leraar nooit met de voornaam aangesproken, maar uitsluitend met “sensei”. De daarop volgende hoogst gegradueerde (=assistent leraar) met: “sempai”.
   • Men dient altijd voor ogen te houden dat: “Een ogenblik van geduld véél onheil kan voorkomen, en één moment van ongeduld een heel leven kan verstoren!”
   • Alle karateka’s zijn verplicht de regels volgens de DOJO etiquette op te volgen en te respecteren.

Karatedo-Zendokan staat voor:
Eerlijkheid, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, respect, normen en waarden, vriendschap en sympathie